Dokument

Bilaga 1 Tomträttens konsekvenser i Malmö_ .pdf
Bilaga 2 Motion .pdf
Bilaga 3 Skatteverket.pdf
Bilaga 4 Tekniska nämndens remissvar.pdf
Bilaga 5 Skrivning från utredningsgruppen.pdf
Bilaga 6 Oacceptabelt att beslutande politiker i fastighetsfrågor inte vekar förstå den juridiska innebörden av begreppet Fastighet.pdf
Bilaga 7 Skatteverket versus Malmö Kommun.pdf
Bilaga 8 Avgälder Flerbostadshus.pdf