Orienteraren springer dit kompassen visar. Följaktligen, om kompassen visar fel hamnar orienteraren i trubbel.

Initiativet Expertscenario ger organisationer tillgång till en postindustriell kompass som skapar möjlighet till ständiga förbättringar, ökad konkurrensförmåga och lönsamhet.

Om kompassen används inom den offentliga sektorn, kommer du att se ökad effektivitet, minskad byråkrati och bättre utnyttjande av skattepengar.